Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
ΛΕΝΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ


Ενημέρωση σχετικά με τη γιορτή τωνν δικαιωμάτων του παιδιού στις 24/4/2013 στο δημ. σχολείο Πολιχνίτου από τα τμήματα Α1, Δ1, Ε2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου