ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΗΣ     ΣΤ 1     ΤΑΞΗΣ

ΩΡΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1.

8.10 – 9.00

ΓΛΩΣΣΑ
ΓΩΣΣΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2.

9.00 – 9.40

ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

    9.40 -10.00                Δ             Ι              Α             Λ             Ε             Ι             Μ                 Μ                Α

3.
 10.00-10.45

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΓΥΜΝΣΤΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

4.
10.45 -11.30
Θ. ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ

   11.30 -11.45              Δ             Ι              Α             Λ             Ε             Ι             Μ                  Μ                Α
5.

11.45 -12.25

ΓΥΜΝΣΤΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ

   12.25 -12.35              Δ             Ι              Α             Λ             Ε             Ι             Μ                  Μ                Α
6.

12.35 -13.15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΦΥΣΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓ. ΠΟΛΙΤΗ

   13.15 -13.25              Δ             Ι              Α             Λ             Ε             Ι             Μ                 Μ                Α
7.

13.25 -14.00

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΓΑΛΛΙΚΑ

   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ    10:45  -  11:30